Go west

Webb
Branding
Event

GoWest är ett forum för investerare och start-/ scaleups för hela världen och vi har fått uppdrag att hjälpa dem med sin kommunikation till deras målgrupper.Vi har hjälpt dem med ny logotype och grafisk design, annonser i digitala kanaler, filmproduktioner samt webbdesign.

VÅRT UPPDRAG

Vi fick i uppdrag att vara med på relanseringen och arbetade fram den grafiska formgivningen av det nya namnet. Utifrån den visuella plattformen hjälpte vi dem med sin kommunikation till deras målgrupp. Vi arbetade fram en design för deras webb och producerade material till digitala kanaler såsom LinkedIn och i sociala medier. Vi hjälpte också till med diverse mallar vid diverse presentationer.

No items found.
No items found.