AI-utbildning

Kursinformation

Pris: 9 900kr
1 heldag: 08:00 - 17:00
Datum: 7 Maj
Sockerbruket 17, Göteborg

Implementera AI I DITT ARBETE

Endagsutbildning inom Generativ AI för marknadsförare på små och medelstora företag , med fokus på praktisk tillämpning. Målet är att du efter utbildningen skall kunna börja använda AI i ditt arbete.

Kursinformation

Pris: 9 900 kr exkl moms.
1 heldag: 09:00-17:00
Datum: 23 januari
Sockerbruket 17, Göteborg

Begränsat antal platser

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att filma och producera olika typer av filmer som fyller olika behov i olika kanaler.
 • Hur planerar du inför produktionen
 • Ljussättning och bildkomposition
 • Hur du ska tänka på ljudsättningen - vilken utrustning behövs och hur gör du
 • Hur du filmar med mobilen – olika filmtekniker
 • Redigering och klippning 
 • Hur du textar din film


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som vill lära dig att själv producera proffsiga filmer med enkla medel för webben och i sociala medier.


MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska lära dig att filma och producera olika typer av filmer som kan användas i organisationens interna och externa kommunikation.

Schema för dagen

08:00 - 08:30 | Inledning

 • Välkomst och introduktion
 • Översikt av dagens agenda
 • Check av kursdeltagarnas kompetens och förväntningar.

08:30 - 09:00 | Introduktion till AI

 • Förklara vad AI är
 • Snabb genomgång av AI:s roll i modern marknadsföring

09:00 - 09:30 | Marknadsundersökning och AI för Marknadsförare

 • Hur AI kan transformera dataanalys och insiktsarbete
 • Verktyg och metoder för att analysera data med AI

09:30 - 10:00 | Fika

10:00 - 11:00 | Innehållsproduktion med AI

 • Använda AI för att skapa anpassat innehåll (text, bild, video)
 • AI i Adobe produkter
 • AI och content för SoMe
 • Case från verkligheten

11:00 - 12:00 | Workshop: Testa själv olika verktyg

 • Testa att prompta i ChatGPT, Midjourney och Photoshop

12:00 - 13:00 | Lunch

13:00 - 13:30 | AI och ditt varumärke

 • Tekniker för att ta till vara ditt varumärkes personlighet

13:30 - 14:00 | Ta hjälp av AI för att ta fram en marknadsföringsstrategi

 • Skapa en struktur
 • Få hjälp med utkast till de olika delarna

14:00 - 14:30 | Automation med AI

 • Skapa processer som stödjs av AI

14:30 - 15:00 | Etik, Ansvar och Lagstiftning

 • Hantering av etiska överväganden och integritet
 • Personuppgifter och AI
 • Försäljningsdata
 • Förberedelse för framtida trender och innovationer inom AI och marknadsföring

15:00 - 15:30 | Fika

15:30 - 16:30 | Workshop: AI-verktyg i praktiken

 • Skriv ett inlägg till LinkedIn med text och bild
 • Ta fram en företagspresentation
 • Gör en GPT till ditt företag
 • Gör en bild på dig själv
 • Gruppdiskussioner och presentation från deltagare

16:30 - 17:00 | Avslutning

 • Sammanfattning av dagen och huvudpunkter
 • Utvärdering och feedback från deltagarna

Verktyg

 • Chat GPT
 • Midjourney
 • Adobe AI
 • Canva
 • Zapier

Niklas Axhede

är filmskapare och producent med stor passion för film och vad film kan förmedla. Han startade produktionsbolaget Silverbullet Film 1996, och drev det i 17 år.  Idag är han FREDAGs filmskapare och älskar att berätta historier genom film. Nu med stöd av ai.

Anders Dahlberg

har en fot i teknikvärlden och den andra i kreativitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledning, e-handel, marknadsföring och digital transformation och har arbetat för Lindex, Intersport, JC, Lets Deal, Fractal Design, High Mind, m.m. Nu brinner han för att stötta företag - oavsett om det handlar om att agera som en rådgivare, leda projekt, driva förändring eller som interim resurs.

Anmäl dig här:
Pris: 9 900 kr exkl moms.
Begränsat antal platser.
Tack för din anmälan!

Vi återkommer med mer information om du fått plats på kursen eller tilldelats en reservplats.

Oops! Something went wrong while submitting the form.