Viking Analytics

Viking Analytics ville lyfta sitt varumärke

och hitta en identitet som speglade både deras kultur och arbetssätt. Samarbetet började med en workshop som varumärkesarbetet sedan kunde utgå ifrån. Fredag tog fram en ny logotyp som tydligare speglar kundens verksamhet, och genomförde en varumärkesutveckling. Utvecklingen resulterade i den nya taglinen – Data made clear.

No items found.
No items found.
No items found.

Viking Analytics

Viking Analytics ville lyfta sitt varumärke

och hitta en identitet som speglade både deras kultur och arbetssätt. Samarbetet började med en workshop som varumärkesarbetet sedan kunde utgå ifrån. Fredag tog fram en ny logotyp som tydligare speglar kundens verksamhet, och genomförde en varumärkesutveckling. Utvecklingen resulterade i den nya taglinen – Data made clear.

No items found.
© Copyright 2020 Fredag CBWP. All rights reserved.